Tysk

 

Berliner Dom / Berliner Turm

 

Felix Forlag har utarbeidet ulike typer materiell til bruk i tyskundervisningen i grunnskolen og videregående skole.

Grunnskole:

Muntlige prøver Skriftlige prøver Monologer Dialoger Wir spielen Kreuz und Quer

 

Videregående skole:

Muntlige prøver Skriftlige prøver Monologer Dialoger Wir spielen Kreuz und Quer