Monologer i tysk

Monologer i tysk er under utarbeidelse. De vil bli ferdigstilt høsten 2012.
Monologene blir laget etter følgende konsept:

 

Monologer er øvelser der elevene kan trene på å fremføre en tekst bygget over et tema.

Øvelsene inneholder en grunntekst som også er lest inn som en lydfil, slik at elevene kan lytte til og etterape det de hører. I tillegg er det mange forslag til ord elevene kan bytte ut i teksten. På den måten kan de trene ordforråd og variere språket innenfor det temaet de arbeider med.

Monologer er meget godt egnet som tilpasset opplæring både ved at temaene har ulik vanskelighetsgrad og ved at elevene selv kan bytte ut ord i teksten.

Monologene inneholder følgende temaer:

Ich
Ich und meine Familie
Meine Freunde
Meine Katze
Mein Hund
Mein Freund
Meine Freundin
Mein Lieblingsprogramm
Mein Tag
Meine Schule
Meine Freizeit – Lesen
Meine Freizeit – Musik
Meine Freizeit – Sport
Meine Wohnung
Mein Zimmer
Meine ersten 13 Jahre
Sport
Meine Lieblingskleider
Mein Geburtstag
Noten
Meine beste Jahreszeit
Mein Heimatort
Meine Stadt
Mein Land
Wie ist es in Norwegen?
.
.


Monologene består stort sett av få replikker. Hensikten er å repetere og øve inn ordforråd og strukturer vi mener elevene kan ha stor nytte av.

Sendingen består av
1 CD en med alle tekstfilene. Se eksempel:  Mein Zimmer
1 CD med alle lydfilene. Hør eksempel: Mein Zimmer
1 papirutskrift med alle monologene.

Til hver monolog er det laget kjennetegn for måloppnåelse.

Elevene kan arbeide med monologene på ulike måter.
Her er noen forslag.

Elevene arbeider i par
Elevene lærer monologene utenat.
Elevene bytter ut ord, øver videre med de nye ordene og fremfører de nye monologene for hverandre.
Elevene lar de oppgitte replikkene gå inn i en lengre samtale som de selv utformer.

Elevene arbeider individuelt
Elevene lytter til A-replikkene. De svarer med et innhold som gir god mening.