Prøver

Felix Forlag tilbyr prøver for bruk ved lokalt gitt eksamen og som hjelp til fastsettelse av standpunktkarkaterer.

Muntlige prøver              Skriftlige prøver