Dialoger i tysk

Dialogene i tysk er under utarbeidelse og blir ferdigstilt høsten 2012.
Dialogene blir laget etter følgende konsept:

Dialoger er øvelser der elevene kan trene på å samtale om et tema.

Øvelsene inneholder en grunntekst som er lest inn som en lydfil, slik at elevene kan lytte til og etterape det de hører. I tillegg er det mange forslag til ord elevene kan bytte ut i teksten. På den måten kan de trene ordforråd og variere språket innenfor det temaet de arbeider med.

Dialoger er meget godt egnet som tilpasset opplæring både ved at temaene har ulik vanskelighetsgrad og ved at elevene selv kan bytte ut ord i teksten.

Dialogene inneholder følgende temaer:

Hobbys und Interessen
Im Klassenzimmer 1
Im Klassenzimmer 2
Wer ist das? Wer sind Sie?
Herzlichen Glückwunsch
Telefongespräche
Nach dem Weg fragen 1
Nach dem Weg fragen 2
In der Jugendherberge
In der Touristen-Information
Mein Lieblingstier 1
Mein Lieblingstier 2
Wer bist du?
Die Einladung
Wie geht’s? Wie geht es Ihnen?
Entschuldigung
Sich vorstellen
Andere vorstellen
Ich bin krank 1
Ich bin krank 2
Ich bin krank 3
Kleider kaufen
Jemanden einladen
Auf dem Hauptbahnhof
Schule – Ausbildung
Mein Zimmer
Kommst du mit?
Die Uhrzeit 1
Die Uhrzeit 2
Kleider
Gefühle
Meine Freizeit
Im Eiscafe
Im Restaurant
Musik 1
Musik 2
Fernsehen
Das Wetter
Weihnachten
Ferien
Winterferien
Im Zug
Internet
Berufe
Wie geht’s?

 

Metodiske tips
Dialogene består stort sett av få replikker. Hensikten er å repetere og øve inn ordforråd og strukturer vi mener elevene kan ha stor nytte av.
Til dialogene er det laget kjennetegn for måloppnåelse.

Elevene kan arbeide med dialogene på ulike måter.
Her er noen forslag:

Elevene arbeider i par
Elevene lærer dialogene utenat. Elevene bytter ut ord, øver videre med de nye ordene og fremfører de nye dialogene. Elevene lar de oppgitte replikkene gå inn i en lengre samtale som de selv utformer.

Elevene arbeider individuelt
Elevene lytter til A-replikkene. De svarer med et innhold som gir god mening.

 

Forslag til kjennetegn

Lav Middels Høy
Innhold Du fremfører A- og B -rollen i en av dialogene. Du fremfører A- og B-rollen i alle av dialogene. Du fremfører A- og B-rollen i alle dialogene flere ganger og benytter forskjellige ord fra rammene eller andre ord du synes  passer.
Uttale En tysker skjønner nesten alt du sier. En tysker skjønner alt du sier. En tysker skjønner alt du sier. Uttalen er svært lik den du hører på CD-en.
Flyt Du fremfører et par av replikkene uten å stoppe opp Du fremfører de fleste replikkene uten å stoppe opp Du samtaler på en naturlig måte – som på norsk.
Fremføring Du leser replikkene. Du kikker av og til på replikkene når du snakker. Du ser på samtalepartneren. Du bruker ikke manus.

 

Sendingen består av

1 CD en med alle tekstfilene. Se eksempel: Wer bist du
1 CD med alle lydfilene. Hør eksempel: Wer bist du?
1 papirutskrift med alle dialogene.

Redigering
Alt materiellet leveres på CD som kan kopieres over til en PC på skolen og redigeres for å tilpasses lokale forhold. Kjøp av prøven vil med andre ord være en investering for flere år framover.