Spansk

El Castell de Guadalest

 

Felix Forlag har utarbeidet ulike typer materiell til bruk i spanskundervisningen i grunnskolen og videregående skole.

Grunnskole:

Muntlige prøver      Skriftlige prøver      Monologer      Dialoger

 

Videregående skole:

Muntlige prøver      Skriftlige prøver      Monologer      Dialoger