Priser og bestilling

Muntlige prøver:

 Grunnskole

Felix Forlag har i alt utarbeidet 9 muntlige prøver for grunnskolen, 3 i hvert av språkene fransk, spansk og tysk:

Fransk Spansk Tysk
Prøvesett 1
Prøvesett 2
Prøvesett 3

Ved kjøp av 1 prøve: 900 kroner
Ved kjøp av 2 prøver: 800 kroner pr stk.
Ved kjøp av 3 prøver eller flere: 700 kroner pr stk.

Videregående skole

Felix Forlag har i alt utarbeidet 9 muntlige prøver for videregående skole, 3 i hvert av språkene fransk, spansk og tysk:

Fransk Spansk Tysk
Prøvesett 1
Prøvesett 2
Prøvesett 3

Ved kjøp av 1 prøve: 900 kroner
Ved kjøp av 2 prøver: 800 kroner pr stk.
Ved kjøp av 3 prøver eller flere: 700 kroner pr stk.

Kurs:

Se informasjon for det enkelte kurset.

Øvrige produkter:

Informasjon om priser vil foreligge når produktene er ferdigstilt.