Skriftlige prøver i tysk i grunnskolen

Felix Forlag utarbeider våren 2012 bredt anlagte skriftlige prøver i tysk på 10. trinn i grunnskolen. Det første prøvesettet av slike prøver vil være ferdig til høsten 2012.