Videregående skole

Felix Forlag har utviklet ulike typer underviningsmateriell for nivå 1 i videregående skole. I tillegg tilbyr Felix Forlag ulike typer kurs for ansatte i den videregående skolen.

Produkter      Kurs