Muntlige prøver

Felix Forlag har utviklet muntlige prøver i fransk, spansk og tysk for grunnskolen og den videregående skolen.

Grunnskolen               Den videregående skolen