Skriftlige prøver

Felix Forlag utarbeider våren 2012 bredt anlagte skriftlige prøver i fransk, spansk og tysk for grunnskolen og den videregående skolen. Det første prøvesettet av slike prøver vil være ferdig til høsten 2012.