Monologer i spansk

Monologer i spansk er under utarbeidelse. De vil bli ferdigstilt høsten 2012.
Monologene blir laget etter følgende konsept:

 

Monologer er øvelser der elevene kan trene på å fremføre en tekst bygget over et tema.

Øvelsene inneholder en grunntekst som også er lest inn som en lydfil, slik at elevene kan lytte til og etterape det de hører. I tillegg er det mange forslag til ord elevene kan bytte ut i teksten. På den måten kan de trene ordforråd og variere språket innenfor det temaet de arbeider med.

Monologer er meget godt egnet som tilpasset opplæring både ved at temaene har ulik vanskelighetsgrad og ved at elevene selv kan bytte ut ord i teksten.

Monologene inneholder følgende temaer:

Me presento
Mi familia y yo
Mis amigos
Mis gatos
Mi perro
Mi amigo
Mi amiga
Mi colegio
Mi vida
Mi programa favorito
Un día cotidiano
Mi tiempo libre – La lectura
Mi tiempo libre – La música
Mi tiempo libre – El deporte
Mi piso / Mi casa
Mi habitación
El deporte
Mi ropa favorita
Mi cumpleaños
Las notas
Mis notas
Mi estación favorita
En mi casa
Mi ciudad
Mi país
Skikker i Norge og Spania


Monologene består stort sett av få replikker. Hensikten er å repetere og øve inn ordforråd og strukturer vi mener elevene kan ha stor nytte av.

Sendingen består av
1 CD en med alle tekstfilene. Se eksempel:  Mi habitación
1 CD med alle lydfilene. Hør eksempel: Mi habitacion
1 papirutskrift med alle monologene.

Til hver monolog er det laget kjennetegn for måloppnåelse.

Elevene kan arbeide med monologene på ulike måter.
Her er noen forslag.

Elevene arbeider i par
Elevene lærer monologene utenat.
Elevene bytter ut ord, øver videre med de nye ordene og fremfører de nye monologene for hverandre.
Elevene lar de oppgitte replikkene gå inn i en lengre samtale som de selv utformer.

Elevene arbeider individuelt
Elevene lytter til A-replikkene. De svarer med et innhold som gir god mening.