Dialoger i spansk

Dialogene i spansk er under utarbeidelse og blir ferdigstilt høsten 2012.
Dialogene blir laget etter følgende konsept:

Dialoger er øvelser der elevene kan trene på å samtale om et tema.

Øvelsene inneholder en grunntekst som er lest inn som en lydfil, slik at elevene kan lytte til og etterape det de hører. I tillegg er det mange forslag til ord elevene kan bytte ut i teksten. På den måten kan de trene ordforråd og variere språket innenfor det temaet de arbeider med.

Dialoger er meget godt egnet som tilpasset opplæring både ved at temaene har ulik vanskelighetsgrad og ved at elevene selv kan bytte ut ord i teksten.

Dialogene inneholder følgende temaer:

¿Quién eres? ¿Quién es usted?
La invitación
¿Qué tal?
Tiempo libre, ocio y aficiones
Las rebajas
La hora 1
La hora 2
En la escuela
En la escuela/colegio
¿Quién eres? ¿Quién es usted?
¿Qué tal?
La disculpa
Presentarse uno mismo
Presentar a otros
Los sentimientos
Estoy enfermo 1
Estoy enfermo 2
Estoy enfermo 3
Mi habitación
En la discoteca
Mi animal preferido
Mi animal preferido
Mi tiempo libre
En la cafetería
En el restaurante
La música 1
La música 2
La televisión
Las rebajas
La invitación
El tiempo
¡Felicitaciones!
Por teléfono
Preguntar por el camino 1
Preguntar por el camino 2
Navidad
Las vacaciones
Las vacaciones de invierno
En el tren
En la estación de tren
En el albergue juvenil
En la oficina de turismo
Internet
La escuela – Los estudios
Los oficios (profesión)

 

Metodiske tips

Dialogene består stort sett av få replikker. Hensikten er å repetere og øve inn ordforråd og strukturer vi mener elevene kan ha stor nytte av.
Til dialogene er det laget kjennetegn for måloppnåelse.

Elevene kan arbeide med dialogene på ulike måter.
Her er noen forslag:

Elevene arbeider i par
Elevene lærer dialogene utenat. Elevene bytter ut ord, øver videre med de nye ordene og fremfører de nye dialogene. Elevene lar de oppgitte replikkene gå inn i en lengre samtale som de selv utformer.

Elevene arbeider individuelt
Elevene lytter til A-replikkene. De svarer med et innhold som gir god mening.

 

Forslag til kjennetegn

Lav Middels Høy
Innhold Du fremfører A- og B -rollen i en av dialogene. Du fremfører A- og B-rollen i alle av dialogene. Du fremfører A- og B-rollen i alle dialogene flere ganger og benytter forskjellige ord fra rammene eller andre ord du synes  passer.
Uttale En tysker skjønner nesten alt du sier. En tysker skjønner alt du sier. En tysker skjønner alt du sier. Uttalen er svært lik den du hører på CD-en.
Flyt Du fremfører et par av replikkene uten å stoppe opp Du fremfører de fleste replikkene uten å stoppe opp Du samtaler på en naturlig måte – som på norsk.
Fremføring Du leser replikkene. Du kikker av og til på replikkene når du snakker. Du ser på samtalepartneren. Du bruker ikke manus.

 

Sendingen består av

1 CD en med alle tekstfilene. Se eksempel: Tiempo libre
1 CD med alle lydfilene. Hør eksempel: Tiempo libre
1 papirutskrift med alle dialogene.

Redigering
Alt materiellet leveres på CD som kan kopieres over til en PC på skolen og redigeres for å tilpasses lokale forhold. Kjøp av prøven vil med andre ord være en investering for flere år framover.