Muntlige prøver på nivå 1 i den videregående skolen

Felix Forlag har utarbeidet i alt 9 muntlige prøvesett i fremmedspråk for 10. trinn i den videregående skolen: 3 prøvesett i fransk, 3 i spansk og 3 i tysk. Prøvene kan benyttes til lokalt gitt eksamen eller til fastsettelse av standpunktkarakter. Over 120 videregående skoler har kjøpt disse prøvene, og tilbakemeldingene fra lærere som benytter dem, er svært positive.

Muntlige prøver i fransk

Muntlige prøver i spansk

Muntlige prøver i tysk