Monologer i fransk

Monologer i fransk er under utarbeidelse. De vil bli ferdigstilt høsten 2012.
Monologene blir laget etter følgende konsept:

 

Monologer er øvelser der elevene kan trene på å fremføre en tekst bygget over et tema.

Øvelsene inneholder en grunntekst som også er lest inn som en lydfil, slik at elevene kan lytte til og etterape det de hører. I tillegg er det mange forslag til ord elevene kan bytte ut i teksten. På den måten kan de trene ordforråd og variere språket innenfor det temaet de arbeider med.

Monologer er meget godt egnet som tilpasset opplæring både ved at temaene har ulik vanskelighetsgrad og ved at elevene selv kan bytte ut ord i teksten.

Monologene inneholder følgende temaer:

Je me présente
Ma famille et moi
Mes copains / mes copines
Mon chat
Mon chien
Mon copain
Ma copine
Mon programme préféré
Une journée ordinaire
Mon école
Mes loisirs – La lecture
Mes loisirs – La musique
Mes loisirs – Le sport
Mon appartement
Ma chambre
Ma vie
Le sport
Mes vêtements préférés
Mon anniversaire
Les notes
Mes notes
Ma saison préférée
Chez moi
Ma ville
Mon pays
Skikker i Norge og Frankrike

 

Monologene består stort sett av få replikker. Hensikten er å repetere og øve inn ordforråd og strukturer vi mener elevene kan ha stor nytte av.

Sendingen består av
1 CD en med alle tekstfilene. Se eksempel:  Ma chambre
1 CD med alle lydfilene. Hør eksempel: Ma chambre
1 papirutskrift med alle monologene.

Til hver monolog er det laget kjennetegn for måloppnåelse.

Elevene kan arbeide med monologene på ulike måter.
Her er noen forslag.

Elevene arbeider i par
Elevene lærer monologene utenat.
Elevene bytter ut ord, øver videre med de nye ordene og fremfører de nye monologene for hverandre.
Elevene lar de oppgitte replikkene gå inn i en lengre samtale som de selv utformer.

Elevene arbeider individuelt
Elevene lytter til A-replikkene. De svarer med et innhold som gir god mening.