Fra bekymringsmelding til samarbeid

Kurset er rettet mot skoleansatte og ansatte på SFO, som møter barn og ungdom i sitt daglige arbeid. Noen barn lider i hele sin oppvekst under alvorlig omsorgssvikt. Undersøkelser viser at mer enn 200 000 barn lever med rusmisbrukende og/eller psykisk syke foreldre. 80 000 barn har opplevd grov vold fra sine nære omsorgspersoner en eller flere ganger. Vi har grunn til å kunne anta at mer enn 300 000 barn lever hele eller deler av sin oppvekst med alvorlig omsorgssvikt. Ansatte i skole og barnehagene er den gruppen offentlige ansatte som ser flest av disse barna på et tidlig tidspunkt i deres liv. På tross av dette blir flertallet av disse aldri meldt til barnevernet. I 2008 var det kun 44 200 barn som mottok tiltak fra barneverntjenesten. Landsforeningen for barnevernsbarn har helt siden den ble etablert hatt ett hovedbudskap: barna får hjelp av barnevernet for sent, og når hjelpen kommer, gjøres det for lite.

Kurset gir en innføring i barnevernets arbeid, regler rundt offentlige ansattes plikt til å melde bekymring til barnevernet, og setter fokus på hvordan man kan få til et best mulig samarbeid med foreldre og lokal barneverntjeneste også når man er alvorlig bekymret for barnets omsorgssituasjon.

Kurset inneholder følgende elementer:

  • Barnevernet – myter og fakta.
  • Hvilke tiltak kan barnevernet tilby?
  • Når skal man melde bekymring?
  • Hvilken type informasjon er viktig i en bekymringsmelding.
  • Ulike kartleggingsmetoder.
  • Den vanskelige foreldresamtalen.
  • Samarbeidsarenaen – skole – foreldre – barnevern.

Kurset er i utgangspunktet et heldagskurs med et fast innhold, men lengde og innhold kan tilpasses lokale forhold.

Kursholdere: Therese Rieber-Mohn og Espen Lilleberg

Kurslengde: 6 timer

Pris: 18 000 + dekking av reiseutgifter og evt. losji for en natt.

 

Om kursholderne:

Therese Rieber-Mohn har erfaring fra arbeid i barnehage og er i dag barnevernsjef i Sørum kommune.

Espen Lilleberg har tidligere arbeidet som leder av Barnevernvakta i Oslo og som leder for Barnevernets ungdomssenter i Oslo. Han er i dag barnevernssjef i Stovner bydel i Oslo.