Opplæring i fremmedspråk frem mot eksamen

Karakteren i fremmedspråk teller ved inntak til videregående skole og elevene kan komme opp til muntlig eksamen i fremmedspråk.

Hensikten med kurset er å vise hvordan elevene, fra begynnelsen av 8. trinn, kan arbeide med ulike muntlige og skriftlige ferdigheter som hjelper dem å nå kompetansemålene og som forbereder dem på en evt. muntlig eksamen. Vi viser hvordan læreren kan skape gode vurderingssituasjoner i den daglige undervisningen og presenterer eksempler på hvordan man kan lage prøver til bruk før terminkarakterer og standpunktkarakteren settes.

Kurset inneholder følgende elementer:

  • Presentasjon av ulike muntlige aktiviteter knyttet opp mot kompetansemål. Aktivitetene omfatter lytteforståelse, muntlig presentasjon og spontan samhandling.
  • Presentasjon av ulike skriftlige aktiviteter knyttet opp mot kompetansemål. Aktivitetene omfatter leseforståelse og skriftlig fremføring.
  • Gjennomgang av hvordan en kan lage gode læringsmål og kjennetegn for måloppnåelse for disse aktivitetene.
  • Vise hvordan mål og kjennetegn
    • hjelper elevene å arbeide mot målet og vurdere seg selv.
    • hjelper læreren til å gi en rettferdig underveisvurdering, terminvurdering og sluttvurdering
    • hjelper å dokumentere elevenes læring.

Kurset er i utgangspunktet et seks timers heldagskurs med et fast innhold, men lengde og innhold kan tilpasses lokale forhold.

Pris: 18 000 + dekking av reiseutgifter og evt. losji for en natt.

Bestilling: Bestilling av kurset kan skje pr. e-post til felix@felix.no

 

Om kursholderen:

Grete Sevje har lang erfaring fra undervisning i ungdomsskolen. Hun har skrevet flere læreverk i tysk for grunnskolen og videregående skole. Hun har i en årrekke undervist i pedagogikk og fagdidaktikk ved ILS ved Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som kursholder i grunnskole og videregående skole. For tiden arbeider Grete Sevje ved Engebråten skole i Oslo.