Klasseledelse

Hva kjennetegner et godt læringsmiljø og hvordan kan vi utvikle det?

Et godt læringsmiljø er avhengig av at læreren mestrer lederrollen. Gjennom tydelig ledelse vil gruppen kunne utvikle seg til å fungere godt både faglig og sosialt. Dermed forebygges negativ atferd. Med utgangspunkt i vanlige utfordringer i klasserommet vil kurset ha fokus på

  • tydelig lederskap
  • lærer-elev relasjonen
  • positiv kommunikasjon som fremmer læring
  • utarbeiding av regler og rutiner som hindrer problematferd
  • håndtering av eventuell problematferd

Kurset er i utgangspunktet et seks timers heldagskurs med et fast innhold, men lengde og innhold kan tilpasses lokale forhold.

Pris: 18 000 + dekking av reiseutgifter og evt. losji for en natt.

Bestilling: Bestilling av kurset kan skje pr. e-post til felix@felix.no

 

Om kursholderen:

Grete Sevje har lang erfaring fra undervisning i skolen, som lærer, sosiallærer og rådgiver. Hun har i en årrekke undervist i pedagogikk og fagdidaktikk ved ILS, Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som kursholder i grunnskole og videregående skole.