Gjennomføring av muntlig eksamen i engelsk fordypning og norsk fordypning

Kurset tar for seg faglig og praktisk tilrettelegging av eksamen med forberedelsestid, gjennomføring av eksamen og vurdering av elevprestasjonen i grunnskole. Innholdet i kurset tilpasses den enkelte kommunes vedtatte eksamensmodell.

Kurset tar utgangspunkt i fagenes kunnskapsområder og muntlig som grunnleggende ferdighet. Kursdeltakerne vil få mange ideer, konkrete forslag og ikke minst trygghet i hvordan legge til rette for en god eksamenssituasjon som gir grunnlag for å vurdere elevenes fagkompetanse.

  • Hva er fagkompetanse? Hva skal vurderes til eksamen? Hva er underveis- og sluttvurdering, vurdering for og av læring.
  • Ulike eksamensmodeller, organiseringsmåter og elevenes forberedelsestid.
  • Muligheter og ansvar for skolen, faglærer, sensor og elever. Skolens informasjon til elevene og faglærers rolle i forberedelsestiden.
  • Vurdering av dybde og/eller bredde? De ulike hovedområdene i faget, muntlighet, kompetansemål og eksamenssituasjon.
  • Aktuelle temaer og problemstillinger i faget, dvs. hvordan lage gode, sentrale eksamensoppgaver som måler det de skal måle.
  • Elevpresentasjonen og fagsamtalen/eksamenssamtalen (monologen og dialogen). Elevens, faglærers og sensors rolle i den todelte eksamenssituasjonen. Hvordan stille gode, utfordrende spørsmål til eleven?
  • Utarbeiding av kjennetegn for måloppnåelse.
  • Vurdering av elevprestasjonen og formulering av begrunnelser.

Kurset er i utgangspunktet et seks timers heldagskurs med et fast innhold, men lengde og innhold kan tilpasses lokale forhold.

Pris: 18 000 + dekking av reiseutgifter og evt. losji for en natt.

Bestilling: Bestiling av kurset kan skje pr. e-post til felix@felix.no

 

Om kursholderen:

Grete Sevje har lang erfaring fra undervisning i ungdomsskolen. Hun har i en årrekke undervist i pedagogikk og fagdidaktikk ved ILS, Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som kursholder i grunnskole og videregående skole.