Elevens medvirkning i vurderingsarbeidet

Elevmedvirkning er ikke noe nytt i norsk skole, men det har fått en større tyngde enn tidligere. I Kunnskapsløftet er det et eget avsnitt om elevmedvirkning. Elevene skal være med på å planlegge, gjennomføre og vurdere opplæringen. Elevenes medvirning i vurderingsarbeidet er også presisert i de nye forskriftene av 01.08.2009.

Kurset fokuserer på:

  • hvordan elevene over tid kan trene seg opp til å ta et medansvar for planlegging og gjennomføring av et undervisningsforløp
  • hvordan elevene på ulike måter kan vurdere egen læring
  • den viktige sammenhengen mellom egenvurdering, lærelyst og læringsutbytte.

 

Kurset er i utgangspunktet et seks timers heldagskurs med et fast innhold, men lengde og innhold kan tilpasses lokale forhold.

Pris: 18 000 + dekking av reiseutgifter og evt. losji for en natt.

Bestiling: Bestilling kan skje pr. e-post til felix@felix.no

 

Om kursholderen:

Grete Sevje har lang erfaring fra undervisning i ungdomsskolen. Hun har i en årrekke undervist i pedagogikk og fagdidaktikk ved ILS, Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som kursholder i grunnskole og videregående skole.