Kjennetegn på måloppnåelse og vurdering: Enklere med dataprogram

Innføring og erfaring i bruk av kjennetegn på måloppnåelse som læringsfremmende arbeidsmetode. Demonstrasjon av elektronisk programvare som raskt gir eleven en vurdering som er fremoverrettet og stimulerer elevens egenrefleksjon og medvirkning i vurderingen.

Kurset tar utgangspunkt i de nye forskriftene av 01.08.2009 som poengterer:

  • elevenes medvirkning i vurderingsarbeidet
  • elevenes rett til underveisvurdering og dokumentasjon av opplæringen
  • at målene skal være kjent for elevene
  • at elevene skal vite hva som vektlegges i vurderingen
  • at elevene skal vite hva som er grunnlaget for vurderingen

Kurset gir opplæring og praktiske råd knyttet til bruk av kjennetegn på måloppnåelse og vurdering, med eksempler på dette fra ulike fag.

I kurset knyttes kjennetegn for måloppnåelse sammen med å bruke datateknologi. Dermed kan læreren på en enkel måte lette arbeidet med tilbakemeldingen til eleven – uten at dette går ut over kvaliteten i tilbakemeldingen.

Kombinasjonen av kjennetegn på måloppnåelse og datateknologi imøtekommer dermed to ”krav” i dagens skole: På den ene siden de nye forskriftene som et ledd fra myndighetenes side i å fremme elevenes læring og medvirkning og på den andre siden lærerens frykt for at dette blir et stort merarbeid i deres daglige virke.

 

Kurset er i utgangspunktet et seks timers heldagskurs med et fast innhold, men lengde og innhold kan tilpasses lokale forhold.

Pris: 18 000 + dekking av reiseutgifter og evt. losji for en natt.

Bestilling: Bestillinging kan skje pr. e-post til felix@felix.no

 

Om kursholderen:

Øystein Sandsdalen er lektor med lang erfaring som lærer i ungdomsskolen. Han har undervist i fagdidaktikk ved ILS, Universitetet i Oslo og er for tiden inspektør ved Bjørnegård skole i Bærum