Produkter for grunnskolen

Felix Forlag har utarbeidet undervisningsmateriell for fremmedspråkundervisningen i grunnskolen:

Fransk:      Muntlige prøver      Skriftlige prøver      Monologer      Dialoger

Spansk:      Muntlige prøver      Skriftlige prøver      Monologer      Dialoger

Tysk:           Muntlige prøver      Skriftlige prøver      Monologer      Dialoger

       Wir spielen              Kreuz und Quer