Dialoger i fransk

Dialogene i fransk er under utarbeidelse og blir ferdigstilt høsten 2012.
Dialogene blir laget etter følgende konsept:

Dialoger er øvelser der elevene kan trene på å samtale om et tema.

Øvelsene inneholder en grunntekst som er lest inn som en lydfil, slik at elevene kan lytte til og etterape det de hører. I tillegg er det mange forslag til ord elevene kan bytte ut i teksten. På den måten kan de trene ordforråd og variere språket innenfor det temaet de arbeider med.

Dialoger er meget godt egnet som tilpasset opplæring både ved at temaene har ulik vanskelighetsgrad og ved at elevene selv kan bytte ut ord i teksten.

Dialogene inneholder følgende temaer:

Qui es-tu?
Inviter
Comment ça va?
Les loisirs et les intérêts
Les vêtements
L’heure
Quelle heure est-il?
Dans la salle de classe
A l’école
Qui est-ce? Qui êtes-vous?
Ça va bien?
S’excuser
Se présenter
Présenter les autres
Décrire ma chambre
Je suis malade 1
Je suis malade 2
Je suis malade 3
Les sentiments
Tu viens?
Mon animal préféré 1
Mon animal préféré 2
Mes loisirs
Au café
Au restaurant
La musique 1
La musique 2
La télévision
Acheter des vêtements
Inviter
Quel temps fait-il?
Félicitations!
Au téléphone
Demander le chemin 1
Demander le chemin 2
Noël
Les vacances
Les vacances d’hiver
A la gare 1
A la gare 2
A l’auberge de jeunesse
A l’office du tourisme
Internet
L’école – Les études
Les métiers

 

Metodiske tips

Dialogene består stort sett av få replikker. Hensikten er å repetere og øve inn ordforråd og strukturer vi mener elevene kan ha stor nytte av.
Til dialogene er det laget kjennetegn for måloppnåelse.

Elevene kan arbeide med dialogene på ulike måter.
Her er noen forslag:

Elevene arbeider i par
Elevene lærer dialogene utenat. Elevene bytter ut ord, øver videre med de nye ordene og fremfører de nye dialogene. Elevene lar de oppgitte replikkene gå inn i en lengre samtale som de selv utformer.

Elevene arbeider individuelt
Elevene lytter til A-replikkene. De svarer med et innhold som gir god mening.

 

Forslag til kjennetegn

Lav Middels Høy
Innhold Du fremfører A- og B -rollen i en av dialogene. Du fremfører A- og B-rollen i alle av dialogene. Du fremfører A- og B-rollen i alle dialogene flere ganger og benytter forskjellige ord fra rammene eller andre ord du synes  passer.
Uttale En tysker skjønner nesten alt du sier. En tysker skjønner alt du sier. En tysker skjønner alt du sier. Uttalen er svært lik den du hører på CD-en.
Flyt Du fremfører et par av replikkene uten å stoppe opp Du fremfører de fleste replikkene uten å stoppe opp Du samtaler på en naturlig måte – som på norsk.
Fremføring Du leser replikkene. Du kikker av og til på replikkene når du snakker. Du ser på samtalepartneren. Du bruker ikke manus.

 

Sendingen består av

1 CD en med alle tekstfilene. Se eksempel: Qui es-tu?
1 CD med alle lydfilene. Hør eksempel: Qui es-tu?
1 papirutskrift med alle dialogene.

Redigering
Alt materiellet leveres på CD som kan kopieres over til en PC på skolen og redigeres for å tilpasses lokale forhold. Kjøp av prøven vil med andre ord være en investering for flere år framover.