Hvordan får vi til et godt samarbeid mellom skole og barnevern?

Noen barn lider i hele sin oppvekst under alvorlig omsorgssvikt. Undersøkelser viser at mer enn 200 000 barn lever med rusmisbrukende og/eller psykisk syke foreldre. 80 000 barn har opplevd grov vold fra sine nære omsorgspersoner en eller flere ganger. Vi kan anta at mer enn 300 000 barn lever hele eller deler av sin oppvekst med alvorlig omsorgssvikt.

Personalet i skolen er den gruppen offentlige ansatte som ser flest av disse barna på et tidlig tidspunkt i deres liv. På tross av dette blir flertallet av disse barna aldri koplet inn mot barnevernet. I 2008 var det kun 44 200 barn som mottok tiltak fra barneverntjenesten. Landsforeningen for barnevernsbarn har helt siden den ble etablert hatt ett hovedbudskap: barna får hjelp av barnevernet for sent, og når hjelpen kommer, gjøres det for lite.

For at barneverntjenesten skal kunne ivareta sine oppgaver overfor utsatte barn, er den avhengig av at andre melder fra til den kommunale barneverntjenesten.

Kurset er rettet mot ansatte i skolen og i SFO, som møter barn i sitt daglige arbeid.

Kurset har som mål å:

  • Øke lærernes kompetanse i å vurdere når det er grunn til å melde fra om bekymring for et barn
  • Gi eksempler på hvordan lærerne kan snakke med foreldrene om de bekymringene de har
  • Klargjøre reglene om opplysningsplikt, tilbakemeldingsplikt og taushetsplikt.
  • Vise hvordan et aktivt og positivt samarbeid mellom skole, barnevern og foreldre gir muligheten til å finne gode løsninger for barnet.

 

Kurset er i utgangspunktet et seks timers heldagskurs med et fast innhold, men lengde og innhold kan tilpasses lokale forhold.

Pris: 18 000 + dekking av reiseutgifter og evt. losji for en natt for kursholder

Bestilling: Bestilling skjer pr. e-post til felix@felilx.no

 

Om kursholderne:

Therese Rieber-Mohn har erfaring fra arbeid i barnehage og er i dag barnevernsjef i Sørum kommune.

Espen Lilleberg har tidligere arbeidet som leder av Barnevernvakta i Oslo og som leder for Barnevernets ungdomssenter i Oslo. Han er i dag barnevernssjef i Stovner bydel i Oslo.