Kurs for barnehage/SFO

Felix Forlag kan tilby følgende kurs for barnehage og SFO:

Fra bekymringsmelding til samarbeid

Hvordan får vi til et godt samarbeid mellom skole og barnevern?