Om oss

Felix Forlags forretningsfilosofi er å tilby produkter som er knyttet opp mot den praktiske skolehverdagen og som hjelper læreren til å gjennomføre undervisningen i tråd med de krav som stilles fra direktorat og departement. På denne måten ønsker forlaget å hjelpe til å sikre kvaliteten i opplæringsarbeidet i det norske skoleverket.

Vårt mål er å tilby produkter som er praksisnære og som fremmer kunnskap og inspirasjon.